Fédération Luxembourgeoise d'Escalade de Randonnée sportive et d'Alpinisme

Résultats championnat de bloc 2015

 

  féminin       masculin  
                 
1. Gwendoline Joris KKH   1. Dominik Geimer KSE
2. Sophie Weber KSE   2.      
3.         3.      
                 
A   féminin     A   masculin  
                 
1.         1. Louis Dahm KSE
2.         2. Anselm Geimer KSE
3.         3.      
                 
Junior féminin     Junior masculin  
                 
1. Aurélie Brouschert KKH   1. Léandro Brouschert KKH
2.         2.      
3.         3.      
                 
A  / J  /  S /  40+  féminin     A  / J  /  S /  40+  masculin  
                 
1. Aurélie Brouschert KKH   1. Léandro Brouschert KKH
2. Sandy  Kirtz  GAL   2. Malik Ocakdan KSE
3. Samantha Kremer GAL   3. Louis Dahm KSE
4.         4. Tom Dieschburg KKH
          5. Anselm Geimer KSE
          6. Lars Migge VSL
          7. Joe Haux GAL
                 
40 + féminin     40 + masculin  
                 
1.         1. Lars Migge VSL
2.         2.      
3.         3.